Gietrzwałd

Gietrzwałd (niem. Dietrichswalde) – duża wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, siedziba gminy Gietrzwałd przy drodze krajowej nr 16 w połowie drogi z Olsztyna do Ostródy.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.


Historia

Wieś lokowana na 70 łanami na prawie chełmińskim w miejscu zwanym Gudikus 19 maja 1352 r., przez Kapitułę Warmińską. Zasadźca był sołtys Andrzejowi. Pierwotnie nazwa wsi brzmiała Dittrichswald lub Dytherichwalt („dziewiczy las”). Polska nazwa pojawiła się w dokumentach w XVII wieku.

Życie religijne

Gietrzwałd jest miejscowością o tradycjach protestanckich. Idee Reformacji dotarły tu bardzo wcześnie. Protestanckie nabożeństwa organizowano tu już w połowie XVI w. Do tradycji protestanckich Gietrzwałdu nawiązuje miejscowy zbór Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Budynek, w którym mieści się parafia metodystyczna został zbudowany w 1780. W 1873, gdy parafia przekroczyła 2500 wiernych został rozbudowany. Obecnie protestanci stanowią tu mniejszość. Mieszkańcy wsi są w większości wiernymi Kościoła Rzymskokatolickiego. W miejscowości tej znajduje się obecnie Sanktuarium Maryjne.

Gietrzwałd zasłynął w roku 1877 kiedy to od 27 czerwca do 16 września, na przykościelnym klonie, Matka Boża objawiała się dwóm dziewczynkom: Barbarze Samulowskiej (obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny) i Justynie Szafryńskiej. Było to t.zw. objawienie w Gietrzwałdzie. Obie pochodziły z niezamożnych rodzin. Warte podkreślenia jest to, iż mimo obowiązujących w tych czasach na Warmii zakazów, Maryja przemawiała do nich po polsku. Fakt ten wzmocnił ruch polski na Warmii. Od czasu objawienia do Sanktuarium Maryjnego W Gietrzwałdzie co roku przybywają liczne pielgrzymów (łącznie nawet około 1 miliona rocznie). Wikariuszem gietrzwałdzkiego kościoła był przez kilka lat ks. Wacław Osiński, prezes Związku Polaków w Niemczech na okręg Prus Wschodnich.

 

(info: wikipedia.org)