Zasady opracowania programu inwestycji budowlanej
oraz szacowania kosztów realizacji inwestycji finansowane z budżetu państwa

Artykuły

Przepisy prawne

Aktualne na dzień 13.11.2014 r.

Dla inwestorów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1.
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług Dz.U. 2014 poz. 915
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2014.1200
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych Dz.U. 2012 poz. 1372
4.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Rozporządzenie Komisji (we) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74,  15.3.2008
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1232 2014.10.19
6. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. 2009 r. Nr. 157, poz. 1241 z pózn. zm.
7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U. 2013 r.poz. 168, z 2012 poz. 1529
8. Kodeks cywilny Dz.U. 2014 poz. 121,827
9.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia wynosi 4,2249.

Dz. U. poz. 1692
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Dz. U. poz. 1735
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072

 

Dla inwestorów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

Dz.U. 2014 poz. 915
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2014.1200
3. Kodeks cywilny Dz.U. 2014 poz. 121,827

 

Polityka plików Cookies

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (cookies) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na naszych urządzeniach, za pomocą których korzystamy z internetu (komputery, laptopy, tablety i smartfony. Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne preferencje użytkowników(jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
Cookies są potrzebne do właściwego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego (ponadto pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka w sklepach online).

Umożliwiają również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pozwalają też tworzyć anonimowe statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia naszej aktywności w sieci.

Jeśli użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

• Mozilla Firefox – kliknij tutaj
• Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
• Google Chrome - kliknij tutaj
• Opera - kliknij tutaj
• Apple Safari - kliknij tutaj
• w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.